Irodánk immár több mint húsz éve nyújt professzionális segítséget a különféle közbeszerzési eljárások megfelelő előkészítéséhez, sikeres és jogszerű lebonyolításához és a tervezett beruházások határidőben történő megvalósításához mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon. Felkészültségünket és szakmai tapasztalatunkat jól jelzi, hogy az iroda munkájában részt vevő ügyvédek évtizedes közbeszerzési jogi tapasztalattal rendelkeznek.

Mindezek mellett irodánk komoly referenciákkal rendelkezik a közigazgatási jog, a munkajog, illetve a polgári jog területén is. Az iroda hangsúlyos munkaterülete a környezetvédelmi projektekhez, illetőleg a hazai és nemzetközi környezetvédelmi szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó nemzetközi jogi feladatok teljes körű ellátása.

 

közbeszerzés

Irodánk hangsúlyos tevékenységi körét a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos ügyvédi teendők ellátása teszi ki. Az iroda mindeddig több mint 1500 közbeszerzési eljárás lebonyolításában vett tevékenyen részt, az ellátott ügyek összértéke pedig meghaladja a 2.000.000.000,- EUR összeget.

Egyéb jogterületek

Irodánk komoly referenciákkal rendelkezik a közigazgatási jog, a munkajog, a polgári jog, valamint az ingatlanok jogi kérdései és az iparjogvédelem területén is. Megbízóink között tudhatunk több magyar történelmi családot, állami szervet, multinacionális vállalatot, nemzetközi és belföldi gazdasági társaságot és civil szervezetet.

publikációk

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy munkatársaink szakmai felkészültségét folyamatosan fejlesszük és lehetőséget biztosítsunk számukra tudásuk megfelelő hasznosításához. A nagy számban közzétett publikációk és tanulmányok mellett ennek legfőbb eredménye a HVG-Orac Kft. kiadásában immáron 6 kiadást megélt, "A közbeszerzés joga, kommentár a gyakorlat számára" című szakkönyv, amelyet irodánk ........ óta folyamatosan szerkeszt.

Több mint 20 éves szakmai múlttal.

page1-img1

Az iroda tevékenysége kezdettől fogva elsősorban a szélesebb értelemben vett gazdasági jogra - ideértve a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogát is -, a közbeszerzési jogra, a közigazgatási jogra, valamint a környezetvédelmi kérdésekre irányul, de ezek mellett helyet kapnak klasszikus polgári jogi, általános munkajogi, társasági jogi és más kérdések is. Irodánk specialitása a régi műtárgyakkal kapcsolatos restituciós ügyek intézése és a földjogi kérdések is.
Fiatalos, lendületes csapatunk szívesen áll a rendelkezésére, amennyiben magas szinten felkészült, a megfelelő jogászi erényekkel felvértezett ügyvédi közösség jogi szakértelmét kívánja az Önnek fontos ügyek rendezése során igénybe venni.

munkatársaink

no"]


Dr. Patay Géza ügyvéd irodájának elérhetőségei:

 

1026 Budapest, Pasaréti út 72.

Telefon:
+36-1-200-4938
+36-1-200-6742

Fax:
+36-1-200-5977

E-mail: patay.attorney@patay.hu