Az iroda tevékenysége kezdettől fogva elsősorban a szélesebb értelemben vett gazdasági jogra - ideértve a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogát is -, a közbeszerzési jogra, a közigazgatási jogra, valamint a környezetvédelmi kérdésekre irányul, de ezek mellett helyet kapnak klasszikus polgári jogi, általános munkajogi, társasági jogi és más kérdések is.

Az iroda az 1990-es évek elejétől folyamatosan foglalkozik versenytárgyalásokkal, majd pedig rendkívül széles körben közbeszerzésekkel, mind ajánlatkérői, mind pedig ajánlattevői oldalon.

A közbeszerzési tapasztalatot és felkészültséget jól jelzi, hogy az iroda munkájában részt vevő öt ügyvéd összesen 57 év közbeszerzési gyakorlattal rendelkezik.
Az iroda eddig több mint 1500 közbeszerzési eljárás lebonyolításában vett tevékenyen részt, az ellátott ügyek összértéke meghaladja a 2 milliárd eurót.

Az ügyvédek gyakorlati és elméleti felkészültségét jelzi a szakterülettel kapcsolatosan megjelent több könyv és tanulmány, melyek közül kiemelendő a HVG-Orac Kft. 6 kiadásban megjelent és - a jogszabályi változásokat folyamatosan nyomon követve - megjelenő "A közbeszerzés joga, kommentár a gyakorlat számára" című szakkönyv.

Az iroda munkatársainak publikációs tevékenységéhez széleskörű szakmai előadói tevékenység kapcsolódik, elsősorban a közbeszerzés témakörében.

Az iroda nemcsak ezen a területen rendelkezik komoly referenciákkal, a közigazgatási jog, a munkajog, illetve a polgári jog területén is rendszeresen vállal jogi képviseleti tevékenységet, mind rendes bíróságok, mind választott bíróságok előtt, úgy belföldi, mind nemzetközi, multinacionális vállalatok megbízásából. Az iroda végez folyamatos munkajogi tanácsadást nemzetközi és hazai szervezetek számára, akár általános jelleggel, akár szervezet-átalakításhoz kapcsolódó tanácsadás, minőségbiztosítás formájában.

Az iroda hangsúlyos munkaterülete a környezetvédelmi projektekhez, illetőleg a hazai és nemzetközi környezetvédelmi szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó nemzetközi jogi feladatok teljes körű ellátása. Ezek közül kiemelendő a már több mint húsz évre visszatekintő együttműködés a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központtal (REC), amely szervezet az Európai Bizottság, az Amerikai Egyesült Államok és további 28 európai állam tagsága és együttműködése alapján koordinálja a régió legnagyobb környezetvédelmi projektjeit és európai uniós felzárkóztatását.