A Jegyző és Közigazgatás c. lapban az iroda munkatársai által publikált cikkek
2011. december – 2015. október

 

 

• Dr. Patay Géza: Egyszerűbb vagy nehezebb lesz közbeszerezni 2012-ben? (2011/ 6., 25. o.)
• Dr. Cser Palkovics Tamás: Az ajánlat (részvételi jelentkezés) formai hibájának közbeszerzési joghatása (2012/1., 36. o.)
• Dr. Mészáros Áron: Ajánlati biztosíték a közbeszerzésekben (2012/2., 29. o.)
• Dr. Smaraglay Gábor: Összeférhetetlenség a közbeszerzési eljárásokban (2012/3., 28. o.)
• Dr. Patay Gábor: Az alkalmassági követelmények meghatározása a közbeszerzési eljárásokban (2012/4., 30. o.)
• Dr. Győri András: A kevesebb néha több, avagy az alkalmasság igazolásának gyakorlati nehézségei (2014/1., 42. o.)
• Dr. Patay Géza - Dr. Zlinszky Péter A Zlinszky-kúria visszaadása I. (2014/5., 17. o.)
• Dr. Győri András: Szakemberek bevonása a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés teljesítésébe (2014/5., 25. o.)
• Dr. Patay Géza - Dr. Zlinszky Péter: A Zlinszky-kúria visszaadása II. (2014/6., 15. o.)
• Dr. Zlinszky Péter: A részekre bontás tilalma a közbeszerzési eljárásokban (2014/6., 31. o.)
• Dr. Cser Palkovics Tamás: A Kbt. és az új Ptk. viszonyrendszere (2015/2., 34-35. o.)
• Dr. Győri András: Az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásának szabályai a Kbt. 122. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásokban (2015/4., 48-49. o.)
• Dr. Patay Géza: Új közbeszerzési törvény született (2015/5., 37. o.)