1969-ben született Székesfehérváron, ügyvédi tevékenységet 1998 óta folytat.

 

Diplomáját 1994-ben a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte, amelynek Közigazgatási Tanszékén, egyetemi tanársegédként kezdte meg jogászi pályáját. Az oktatás mellett 10 hónap közigazgatási gyakorlatot szerzett két helyi önkormányzatnál, valamint akkor a magyar önkormányzati közigazgatás felett törvényességi ellenőrzést gyakorló közigazgatási hivatalnál.

 

1995-ben ösztöndíjasként részt vett a Grazi Egyetem Európajogi Kutatóintézete és a Maribori Egyetem Jogtudományi Kara szervezésében megrendezésre került nyári egyetemen, valamint az alpbachi (Ausztria) nyári főiskola szemináriumán.

 

Ügyvédi munkáját megelőzően 1995. októberétől 1998. januárjáig bírósági fogalmazóként dolgozott a Székesfehérvári Városi Bíróságon, valamint a Fejér Megyei Bíróságon. A bírósági joggyakorlat ideje alatt leginkább első és másodfokon polgári és kereskedelmi jogi ügyekkel foglalkozott.

 

Külföldi tanulmányai során 1996-ban nyolc hónapon át részt vett a hamburgi egyetem európajogi kutatóintézete (EUROPA KOLLEG HAMBURG) által meghirdetett posztgraduális képzésen. A fél éves szemeszter alatt európai szervezeti és anyagi jogot, európai versenyjogot tanult. A szemeszter végén sikeres írásbeli vizsgát tett német nyelven.

A tanulmányút keretében három hónapon keresztül dolgozott a hamburgi székhelyű Schlutius, Espey és Partnerei nevű német ügyvédi irodában, ahol betekintést nyert egy nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező iroda működésébe.

 

Jogi szakvizsgáit 1998-ban tette le.

 

1998-tól kezdve ügyvédként dolgozik dr. Patay Géza ügyvéd irodájában.

Ügyvédi tevékenysége során tapasztalatot szerzett a közbeszerzési, a polgári és kereskedelmi jog területén. Rendszeresen foglalkozik különböző típusú szerződések készítésével. Az elmúlt 17 évben kb. 800-1000, köztük számos kiemelkedő jelentőségű (értékű) közbeszerzési ügyben működött közre. A közbeszerzések tárgya az élet számos kiemelkedő területét, így különösen a közúti és vasútfejlesztéseket, informatikai és telekommunikciós fejlesztéseket, kiemelkedő jelentőségű építményeket érintő beruházásokat, árubeszerzéseket és szolgáltatásokat érintett.

 

2000-2005 között öt éven át oktatói tevékenységet végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán.

 

Publikációk:

 

  • "A közbeszerzés joga, kommentár a gyakorlat számára" (2004-2015., HVG-ORAC) című, 4-6. kiadásban megjelenő szakkönyvek társszerzője.
  • A Közbeszerzések Tanácsa részére készített, a „Standard ajánlattételi dokumentációk és eljárási irányelvek” című útmutató társszerzője.
  • A „Segédlet a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alkalmazásához” című segédlet (2004. HVG-Orac Kiadó) társszerzője.
  • "Az Európai Közösség külső és belső jogforrásai" című tanulmány szerzője (1999 Magyar Jog, 1997 Bírák Lapja című folyóiratokban (1999. és 1997.)
  • Közbeszerzési jogi – polgári jogi összefüggések (az alvállalkozó és az erőforrását felajánló szervezet problémái)” című, a Magyar Jog 2006. decemberi számában megjelenő cikk társszerzője.
  • „Az ajánlat (részvételi jelentkezés) formai hibájának közbeszerzési joga” című, a Jegyző és közigazgatás 2012. évi 1. számában megjelenő cikk szerzője.
  • „Az ajánlat (részvételi jelentkezés) formai hibájának közbeszerzési joghatása” című, a Jegyző és Közigazgatás 2012. január-februári számában megjelenő cikk szerzője.
  • „A Kbt. és az új Ptk. viszonyrendszere” című, a Jegyző és Közigazgatás 2015. március-áprilisi számában megjelenő cikk szerzője.