1987-ben született Budapesten. Egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, jogász szakon 2012-ben fejezte be. Szakdolgozatát „A hitelezővédelem eszközei” címmel írta.

 

Egyetemi évei alatt folyamatosan jogi területen dolgozott, kezdetben a Harka Ügyvédi Iroda és a Gortvay, Horváth, Molnár és Társai Ügyvédi Iroda gyakornokaként.

 

Diplomája megszerzését követően a Réczicza White & Case LLP nemzetközi ügyvédi iroda ingatlanjogi csoportjában kezdte meg ügyvédjelölti gyakorlatát. 2013. novemberében csatlakozott dr. Patay Géza csapatához, amelynek azóta is tagja.

 

Gyakorlati évei alatt az ingatlanjog, valamint a követeléskezelés területén megszerzett tapasztalatait közbeszerzési jogi, illetve klasszikus civiljogi feladatok ellátása révén szélesítette.

 

Német és angol nyelven középfokú nyelvvizsgát szerzett.

 

Publikációi:

 

  • Győri András: A kevesebb néha több, avagy az alkalmasság igazolásának gyakorlati nehézségei (2014/1., 42. o.);
  • Győri András: Szakemberek bevonása a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés teljesítésébe (2014/5., 25. o.)
  • Győri András: Az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásának szabályai a Kbt. 122. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásokban (2015/4., 48-49. o.)