DR. PATAY GÉZA

Dr. Patay Géza 

ügyvéd, külkereskedelmi szakjogász, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Szakmai elismerés: Eötvös Károly díj (Budapesti Ügyvédi Kamara 2006.) Tanulmányok: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, jogi kar Leiden University amerikai jogi tanulmányok programja Praxisok és oktatói tevékenység: kereskedelmi jog, közbeszerzési jog, szerződések joga, tulajdonjog, közigazgatási jog, környezetvédelem, restitúció, nemzetközi magánjog és közjog, alapítványi jog, bizalmi vagyonkezelés, peres képviselet. Oktatói, majd záróvizsgai elnöki tevékenység a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, számos közbeszerzési tárgyú előadás különböző fórumokon, egyetemeken, e-learning  oktatás a Mérnöki Kamara számára. Nyelvek: magyar, angol

ÜGYVÉD CSAPAT

PUBLIKÁCIÓK A „Közbeszerzési döntvények, tapasztalatok" (1998. Logod Bt.) című szakkönyv társszerzője. „A közbeszerzés joga, kommentár a gyakorlat számára" (1999- HVG-ORAC) című szakkönyv szerkesztője és egyik szerzője. A Közbeszerzések Tanácsa részére készített, a „Standard ajánlattételi dokumentációk és eljárási irányelvek” című útmutató társszerzője. A „Közbeszerzés Európában” (2004. CBC Közép-Európai Üzleti Tanácsadó Kft.) című kötet közösségi szintű jogorvoslattal foglalkozó fejezetének szerzője. Az „Információs csomag” és „Útmutató a kedvezményezettek részére a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokból megvalósított közbeszerzésekre vonatkozó szabályokról” című útmutató társszerzője. A „Segédlet a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alkalmazásához” című anyag (2004. HVG-Orac Kiadó) társszerzője. Az „Útmutató a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény egyes végrehajtási rendeleteihez” című kiadvány (a Nemzeti Fejlesztési Hivatal kiadásában 2006.) társszerzője. A közbeszerzés joga, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény magyarázata” (2016. HVG-ORAC) című szakkönyv szerkesztője és egyik szerzője. Közbeszerzési jogi – polgári jogi összefüggések (az alvállalkozó és az erőforrását felajánló szervezet problémái)” című, a Magyar Jog 2006. decemberi számában megjelenő cikk társszerzője. „Egyszerűbb vagy nehezebb lesz közbeszerezni 2012-ben?” című, a Jegyző és Közigazgatás 2011. évi 6. számában megjelenő cikk szerzője. Az önkormányzati tulajdonban lévő kúriák hasznosításának lehetséges modellje” című, a Jegyző és Közigazgatás 2014. évi 5. számában megjelent cikk társszerzője. „Az önkormányzati tulajdonban lévő kastélyok és kúriák megmentésének egyik útja” című, a Jegyző és Közigazgatás 2014. évi 5. számában megjelent cikk társszerzője. A Kúria által „A közbeszerzésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat” vizsgálati tárgykörre felállított Joggyakorlat-elemző Csoport által készített „Összefoglaló vélemény” részeként közzétett „Az alkalmassági feltételek megítélése a bírósági joggyakorlat tükrében” című III. fejezet szerzője (2017, Kúria honlapja).

Dr. Cser-Palkovics Tamás

ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Tanulmányok: Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Grazi Egyetem Európajogi Kutatóintézete (nyári egyetem) Maribori Egyetem Jogtudományi Kara (nyári egyetem) Europa Kolleg Hamburg (8 hónap) Korábbi munkahelyek: Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási és Alkotmányjogi Tanszék (egyetemi tanársegéd) Székesfehérvári Városi Bíróság (fogalmazó) Schlutius, Espey & Partner (gyakornok) Jelenlegi munkahely: dr. Patay Géza ügyvéd irodája (ügyvéd, 1998-tól) Praxisok és oktatói tevékenység: kereskedelmi jog, közbeszerzés, perképviselet, restitúció, közigazgatási jog Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (1994-1995) Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (1999-2004) Mérnöki Kamara számára internetes oktatás Közbeszerzési jogi tárgyú előadások különböző fórumokon, egyetemeken
PUBLIKÁCIÓK "A közbeszerzés joga, kommentár a gyakorlat számára" (2009. HVG-ORAC) című szak-könyv társszerzője.  „A közbeszerzés joga, A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény magyarázata” (2016. HVG-ORAC) című szakkönyv társszerzője. „Ajánlati biztosíték a közbeszerzésekben” című, a Jegyző és közigazgatás 2012. évi 2. számában megjelenő cikk szerzője..

Dr. Mészáros Áron

ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Tanulmányok: Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak St. Philips Chambers (Birmingham) – szakmai gyakorlat Praxisok és oktatói tevékenység: közbeszerzési jog, polgári jog, társasági jog, munkajog, szerzői jog, a vagyonkezelő alapítványok egyes kérdései. Több közbeszerzési tárgyú előadás különböző fórumokon, e-learning előadás a Magyar Mérnöki Kamara tagjai számára. Nyelvek: magyar, angol
PUBLIKÁCIÓK "A közbeszerzés joga, kommentár a gyakorlat számára" (2004-, HVG-ORAC) című, 4-7. kiadásban megjelenő szakkönyvek társszerzője. A Közbeszerzések Tanácsa részére készített, a „Standard ajánlattételi dokumentációk és eljárási irányelvek” című útmutató társszerzője. A „Segédlet a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alkalmazásához” című segédlet (2004. HVG-Orac Kiadó) társszerzője. "Az Európai Közösség külső és belső jogforrásai" című tanulmány szerzője (1999 Magyar Jog, 1997 Bírák Lapja című folyóiratokban (1997. és 1999.). „Közbeszerzési jogi – polgári jogi összefüggések (az alvállalkozó és az erőforrását felajánló szervezet problémái)” című, a Magyar Jog 2006. decemberi számában megjelenő cikk társszerzője. „Az ajánlat (részvételi jelentkezés) formai hibájának közbeszerzési joga” című, a Jegyző és közigazgatás 2012. évi 1. számában megjelenő cikk szerzője. „Az ajánlat (részvételi jelentkezés) formai hibájának közbeszerzési joghatása” című, a Jegyző és Közigazgatás 2012. január- februári számában megjelenő cikk szerzője. „A Kbt. és az új Ptk. viszonyrendszere” című, a HVG-ORAC „ptk2013.hu” sorozat részeként megjelent cikk szerzője (2014). „A Kbt. és az új Ptk. viszonyrendszere” című, a Jegyző és Közigazgatás 2015. március-áprilisi számában megjelenő cikk szerzője. „Új értékelési szempont a közbeszerzési eljárásokban” című, a Jegyző és Közigazgatás 2017. január-februári számában megjelenő cikk szerzője. A Kúria által „A közbeszerzésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat” vizsgálati tárgykörre felállított Joggyakorlat-elemző Csoport által készített „Összefoglaló vélemény” részeként közzétett „Az alkalmassági feltételek megítélése a bírósági joggyakorlat tükrében” című III. fejezet szerzője (2017, Kúria honlapja).
DR. PATAY GÉZA

Dr. Patay Géza

külkereskedelmi szakjogász, felelős

akkreditált közbeszerzési

szaktanácsadó

Szakmai elismerés: Eötvös Károly díj (Budapesti Ügyvédi Kamara 2006.) Tanulmányok: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, jogi kar Leiden University amerikai jogi tanulmányok programja Praxisok és oktatói tevékenység: kereskedelmi jog, közbeszerzési jog, szerződések joga, tulajdonjog, közigazgatási jog, környezetvédelem, restitúció, nemzetközi magánjog és közjog, alapítványi jog, bizalmi vagyonkezelés, peres képviselet. Oktatói, majd záróvizsgai elnöki tevékenység a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, számos közbeszerzési tárgyú előadás különböző fórumokon, egyetemeken, e-learning  oktatás a Mérnöki Kamara számára. Nyelvek: magyar, angol
PUBLIKÁCIÓK A „Közbeszerzési döntvények, tapasztalatok" (1998. Logod Bt.) című szakkönyv társszerzője. „A közbeszerzés joga, kommentár a gyakorlat számára" (1999- HVG-ORAC) című szakkönyv szerkesztője és egyik szerzője. A Közbeszerzések Tanácsa részére készített, a „Standard ajánlattételi dokumentációk és eljárási irányelvek” című útmutató társszerzője. A „Közbeszerzés Európában” (2004. CBC Közép-Európai Üzleti Tanácsadó Kft.) című kötet közösségi szintű jogorvoslattal foglalkozó fejezetének szerzője. Az „Információs csomag” és „Útmutató a kedvezményezettek részére a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokból megvalósított közbeszerzésekre vonatkozó szabályokról” című útmutató társszerzője. A „Segédlet a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alkalmazásához” című anyag (2004. HVG-Orac Kiadó) társszerzője. Az „Útmutató a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény egyes végrehajtási rendeleteihez” című kiadvány (a Nemzeti Fejlesztési Hivatal kiadásában 2006.) társszerzője. A közbeszerzés joga, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény magyarázata” (2016. HVG- ORAC) című szakkönyv szerkesztője és egyik szerzője. Közbeszerzési jogi – polgári jogi összefüggések (az alvállalkozó és az erőforrását felajánló szervezet problémái)” című, a Magyar Jog 2006. decemberi számában megjelenő cikk társszerzője. „Egyszerűbb vagy nehezebb lesz közbeszerezni 2012-ben?” című, a Jegyző és Közigazgatás 2011. évi 6. számában megjelenő cikk szerzője. Az önkormányzati tulajdonban lévő kúriák hasznosításának lehetséges modellje” című, a Jegyző és Közigazgatás 2014. évi 5. számában megjelent cikk társszerzője. „Az önkormányzati tulajdonban lévő kastélyok és kúriák megmentésének egyik útja” című, a Jegyző és Közigazgatás 2014. évi 5. számában megjelent cikk társszerzője. A Kúria által „A közbeszerzésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat” vizsgálati tárgykörre felállított Joggyakorlat-elemző Csoport által készített „Összefoglaló vélemény”  részeként közzétett „Az alkalmassági feltételek megítélése a bírósági joggyakorlat tükrében” című III. fejezet szerzője (2017, Kúria honlapja).

Dr. Cser -Palkovics

Tamás

ügyvéd, felelős akkreditált

közbeszerzési szaktanácsadó

Tanulmányok: Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Grazi Egyetem Európajogi Kutatóintézete (nyári egyetem) Maribori Egyetem Jogtudományi Kara (nyári egyetem) Europa Kolleg Hamburg (8 hónap) Korábbi munkahelyek: Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási és Alkotmányjogi Tanszék (egyetemi tanársegéd) Székesfehérvári Városi Bíróság (fogalmazó) Schlutius, Espey & Partner (gyakornok) Jelenlegi munkahely: dr. Patay Géza ügyvéd irodája (ügyvéd, 1998-tól) Praxisok és oktatói tevékenység: Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (1994-1995) Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (1999-2004) Mérnöki Kamara számára internetes oktatás Közbeszerzési jogi tárgyú előadások különböző fórumokon, egyetemeken
PUBLIKÁCIÓK "A közbeszerzés joga, kommentár a gyakorlat számára" (2009. HVG- ORAC) című szak-könyv társszerzője.  „A közbeszerzés joga, A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény magyarázata” (2016. HVG-ORAC) című szakkönyv társszerzője. „Ajánlati biztosíték a közbeszerzésekben” című, a Jegyző és közigazgatás 2012. évi 2. számában megjelenő cikk szerzője..
PUBLIKÁCIÓK "A közbeszerzés joga, kommentár a gyakorlat számára" (2004-, HVG- ORAC) című, 4-7. kiadásban megjelenő szakkönyvek társszerzője. A Közbeszerzések Tanácsa részére készített, a „Standard ajánlattételi dokumentációk és eljárási irányelvek” című útmutató társszerzője. A „Segédlet a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alkalmazásához” című segédlet (2004. HVG-Orac Kiadó) társszerzője. "Az Európai Közösség külső és belső jogforrásai" című tanulmány szerzője (1999 Magyar Jog, 1997 Bírák Lapja című folyóiratokban (1997. és 1999.). „Közbeszerzési jogi – polgári jogi összefüggések (az alvállalkozó és az erőforrását felajánló szervezet problémái)” című, a Magyar Jog 2006. decemberi számában megjelenő cikk társszerzője. „Az ajánlat (részvételi jelentkezés) formai hibájának közbeszerzési joga” című, a Jegyző és közigazgatás 2012. évi 1. számában megjelenő cikk szerzője. „Az ajánlat (részvételi jelentkezés) formai hibájának közbeszerzési joghatása” című, a Jegyző és Közigazgatás 2012. január-februári számában megjelenő cikk szerzője. „A Kbt. és az új Ptk. viszonyrendszere” című, a HVG- ORAC „ptk2013.hu” sorozat részeként megjelent cikk szerzője (2014). „A Kbt. és az új Ptk. viszonyrendszere” című, a Jegyző és Közigazgatás 2015. március- áprilisi számában megjelenő cikk szerzője. „Új értékelési szempont a közbeszerzési eljárásokban” című, a Jegyző és Közigazgatás 2017. január-februári számában megjelenő cikk szerzője. A Kúria által „A közbeszerzésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat” vizsgálati tárgykörre felállított Joggyakorlat-elemző Csoport által készített „Összefoglaló vélemény” részeként közzétett „Az alkalmassági feltételek megítélése a bírósági joggyakorlat tükrében” című III. fejezet szerzője (2017, Kúria honlapja).

Dr. Mészáros 

Áron

ügyvéd, felelős akkreditált

közbeszerzési szaktanácsadó

Tanulmányok: Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak St. Philips Chambers (Birmingham) – szakmai gyakorlat Praxisok és oktatói tevékenység: közbeszerzési jog, polgári jog, társasági jog, munkajog, szerzői jog, a vagyonkezelő alapítványok egyes kérdései. Több közbeszerzési tárgyú előadás különböző fórumokon, e-learning előadás a Magyar Mérnöki Kamara tagjai számára. Nyelvek: magyar, angol